Serocon

Tarihçe

2012

Bilimsel ve ticari faaliyetlerine 2012’de SEROPARK® adı ile başladı.

2012

Selçuk Üniversitesi Teknokentinde kurulan SEROPARK®, ortak yapısında bulunan akademik bilgi birikimine dayalı olarak sahip olduğu Liyofilizasyon teknolojisi ile yurt içinde henüz seri üretimi yapılamayan, insan kökenli tam kan/serum ve plazma matriksinin liyofilizasyonu esasına dayanan internal kalite kontrol materyali üretimine başladı.

2012

O dönemde henüz biyolojik materyal temini konusunda hukuki zemin söz konusu değildi. Üretim ve AR-GE çalışmalarında gerekli biyolojik materyal temininde karşılaşılan sorunların çözümü için, dönemin T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bürokratlarının da çok önemli katkı ve destekleri ile İç ve Dış Kalite Kontrol Materyali üretiminde kullanmak için biyolojik materyal toplama prosedürünün hukuki bir zemine kavuşturulması adına önemli gayretler sergilendi.

2013

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.10.2013 tarih ve 2013/9 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Laboratuvarlarından Biyolojik Materyal Temini Protokolü Hakkındaki Usul ve Esasları belirten genelgesi ile İç ve Dış Kalite Kontrol Materyali üretiminde kullanılmak üzere hukuki zemin oluşturuldu.

2013

Bu dönemde ayrıca marka tescilleri (SEROPARK®, MULTICHECK®) yapılarak ISO ve CE sertifikasyonları tamamlandı.

2013

SEROPARK®, bir yandan var olan alt yapısı ile yurt içi gereksinimi karşılamaya çalışırken diğer taraftan da temel varlık nedenlerinden biri olan AR-GE faaliyetleri kapsamında ilk TUBITAK-1507 projesine başladı.

2013

“İnsan Serumu ve Tam Kan Kalıntılarından Kardiyak Kontrol, ISD Kontrol ve Diyabet Kontrol İnternal Kalite Kontrol Materyali Üretimi” (Proje No: 7130140) isimli proje, 01.07.2013-31.12.2014 tarihleri arasında tamamlandı. Elde edilen bilgi ve bulgular ışığında, tüm dünyada yaygın kullanılan ve kritik öneme sahip üç kontrol paneli için üretim aşamasına geçildi.

2015

Hız kesmeden AR-GE faaliyetlerine devam eden SEROPAK®, ikinci TUBITAK 1507 projesine 2015 yılında başladı. “İnsan Serumu Kaynaklı Sepsis, Tümör ve Vitamin D İnternal Kontrol Üretimi ve Validasyonu” (Proje No: 7150085) isimli proje 01.07.2015-31.12.2016 tarihlerinde başarı ile tamamlandı.

2017

SEROCON® 2017’de kurumsal olarak faaliyete geçti.

2017

Bu dönemde SEROPARK® şirket yapılanmasında şekillenen gelişmeler sonrasında var olan bilgi birikiminin ve alt yapının korunması ve saha taleplerinin karşılanması amacı ile SEROPARK® bünyesinde yer alan kritik öneme sahip paydaşlar ile yeni bir yapılanmaya gidilerek 11.01.2017 tarihinde gerekli tescil işlemlerinin tamamlanması sonrasında, geçmiş deneyim ve tecrübeleri zemin alarak SEROCON® Ar-Ge Biyoteknoloji Sağlık Kimya San. Tic. A.Ş, bilimsel ve ticari faaliyetlerine başladı.

2017

Hızlı bir şekilde iç yapılanmasını kurumsal zemine taşıyan SEROCON®, öncelikle yurt İç Kalite Kontrol Materyali üretimine kesintisiz şekilde devam ederken, teknik alt yapı ve personel portföyünü zenginleştirerek kurulumundan itibaren her yönü ile Yerli ve Liyofilize Dış Kalite Kontrol Materyali üretimi yapmayı temel hedefine aldı. SEROCHECK® ve SEROQAS® markaları tescil edildi.

2022

SEROCON® tarafından T.C. Sağlık Bakanlığına gönderilen 14.01.2022 tarih ve 185777870 sayılı yazı ile ar-ge ve üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere biyolojik materyal toplama yetki teyidi talep edildi. 23.03.2022 tarihinde gönderilen cevabi metinde, “SEROCON® Ar-Ge Biyoteknoloji Sağlık Kimya San. Tic. A.Ş’nin Ülkemizin Biyoteknoloji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması amacı ile İç ve Dış Kalite Kontrol Materyali üretimi amacı ile söz konusu biyolojik materyalin, Bakanlık uhdesinde bulunan 81 İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürlükleri seviyesinde, toplanabileceğini bildirildi. SEROCON® bu resmi izin ile üretim ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında gerekli biyolojik materyali tüm Türkiye’de toplama yetkisine sahip oldu.

2022

Bu dönemde gerekli dokümantasyon prosedürü ve tescil hakları tamamen SEROCON®’a ait yazılım alt yapısı tamamlanarak 2022 yılında TURKAK 17043 başvurusu gerçekleştirildi. Eylül 2022 de gerçekleşen denetleme sonrasında belirlenen eksiklikler giderildi. SEROCON® sahip olduğu TÜRKAK 17043 akreditasyonu ile yurt içi ve yurt dışı bütün paydaşlarına Dış Kalite Kontrol Materyali ve ISO 13485 akreditasyonu ile İç Kontrol Materyali hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası ve K.V.K.K. hakkında açıklama metinlerini inceleyebilirsiniz. Kabul Et